Wirtualne groby i pomniki ku czci

Prawa autorskie

Dnia 10.12.2018r. Urząd Patentowy RP. udzielił prawa ochronnego na znak towarowy, słowno – graficzny, pod numerem Z484791 na rzecz Juli Zamojskiej, Warszawa, Polska.

Trwa rejestracja znaku w UE oraz USA

1052
24
24
6